Autoryzacja

KS-BLOZ PORTAL

Serwis dostępny jest dla podmiotów odpowiedzialnych, dystrybutorów oraz hurtowni farmaceutycznych

Szanowni Państwo !

Informujemy, że od 1 lipca 2020 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), związane z wprowadzeniem nowej matrycy stawek podatku VAT:
1. Zmianie ulegnie sposób klasyfikacji towarów i usług - wykorzystywaną dotychczas klasyfikację PKWiU 2008 zastąpią dwa inne dokumenty: unijna Nomenklatura Scalona (CN) w zakresie towarów, natomiast w zakresie usług - Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 2015 roku.
2. Wprowadzone zostaną modyfikacje w zakresie obowiązujących stawek VAT - zmianie ulegną załączniki nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT, określające katalogi towarów, w stosunku do których stosuje się obniżoną stawkę VAT 5% lub 8%, co w konsekwencji oznaczać będzie podwyższenie lub obniżenie stawki podatku VAT dla wybranych produktów.
W związku z powyższym, prosimy o niezwłoczne uzupełnienie, dla aktywnych produktów, kodów CN (Nomenklatury Scalonej) oraz stawek VAT, które będą obowiązywały od 1 lipca 2020 r., edytując produkt w zakładce "Dane dodatkowe".    Login:

Hasło:
   

Aby zalogować się do serwisu należy podać login oraz swoje hasło dostępowe.

W celu uzyskania hasła dostępowego do serwisu, należy wypełnić wniosek.

Jeśli zapomniano hasła,
proszę kliknąć tutaj: przypomnij mi hasło.

Wersja serwisu: 2020.04.0.0